CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Hide details for 20162016
91
Show details for 12/201612/2016
39
Show details for 11/201611/2016
24
Show details for 10/201610/2016
24
Show details for 9/20169/2016
51
Show details for 8/20168/2016
39
Show details for 7/20167/2016
58
Show details for 6/20166/2016
34
Show details for 5/20165/2016
48
Show details for 4/20164/2016
32
Show details for 3/20163/2016
13
Hide details for 2/20162/2016
425/QĐ-UBND29/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt Đề án "Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025"
371/QĐ-UBND18/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Hớn Quản
348/QĐ-UBND15/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 6,7 tiểu khu 46 và khoảnh 1 tiểu khu 50 NLT Đăk Mai, Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long
297/QĐ-UBND04/02/2016Attachment IconV/v phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình SEQAP năm 2016
283/QĐ-UBND03/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A Khu phim trường kết hợp Du lịch Sinh thái - Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
279/QĐ-UBND03/02/2016Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
278/QĐ-UBND03/02/2016Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh ranh giới đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu Du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
277/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconV/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Sở Tư pháp trong việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
263/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconV/v đính chính Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 159/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
262/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconV/v thành lập ban điều phối thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Bình Phước
7/2016/QĐ-UBND02/02/2016Attachment IconSửa đổi điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh BP ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh
3/CT-UBND17/02/2016Attachment IconTổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh BP (01/01/1997 - 01/01/2017); thi đua thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
2/CT-UBND05/02/2016Attachment IconV/v tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
40
Show details for 1/20161/2016
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470