CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 348/ QĐ-UBND
Ngày kư

15/02/2016

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu V/v phê duyệt dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 6,7 tiểu khu 46 và khoảnh 1 tiểu khu 50 NLT Đăk Mai, Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

348.pdf 65(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470