CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 425/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/02/2016

Người kư Trần Ngọc Trai
Trích yếu V/v phê duyệt Đề án "Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025"
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

425.pdf 770(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470