CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Hide details for 8/20148/2014
1847/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đến năm 2020
1846/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Phước Long
1838/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014
1809/QĐ-UBND22/08/2014Attachment IconV/v ban hành Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
1805/QĐ-UBND22/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1793/QĐ-UBND20/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Phước
1792/QĐ-UBND20/08/2014Attachment IconV/v giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014
1783/QĐ-UBND18/08/2014Attachment IconV/v thành lập ấp Suối Thôn thuộc xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh
1775/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt các đề án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp địa phương (đợt 2) năm 2014
1774/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh BP
1771/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
1753/QĐ-UBND14/08/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước
1698/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
1688/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Tân Thanh
1682/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Phước
1681/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
1680/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020
1659/QĐ-UBND01/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt mức thu học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy ngoài sư phạm và hệ không chính quy năm học 2014-2015
1654/QĐ-UBND01/08/2014Attachment IconV/v ban hành Bảng xếp loại đường bộ trên các tuyến đường tỉnh để tính cước vận tải trên địa bàn tỉnh
19/CT-UBND29/08/2014Attachment IconV/v thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi
18/CT-UBND07/08/2014Attachment IconV/v thực hiện cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2014-2015
16/2014/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v bãi bỏ Quyết định số 105/2003/QĐ-UBND ngày 03/11/2003 và Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh
15/2014/QĐ-UBND21/08/2014Attachment IconV/v quy định thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long
15/2014/NQ-HĐND07/08/2014Attachment IconVề việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470