CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1680/ QĐ-UBND
Ngày kư

06/08/2014

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lư cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1680.pdf 239(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470