CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Hide details for 8/20028/2002
46/2002/QĐ-UB28/08/2002Attachment IconV/v thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước
45/2002/QĐ-UB28/08/2002Attachment IconV/v Thành lập Hội bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước
44/2002/QĐ-UB28/08/2002Attachment IconV/v Thành lập Trung tâm Tư vấn, dịch vụ dân số, Gia đình và trẻ em tỉnh Bình Phước
43/2002/QĐ-UB22/08/2002V/v thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước
42/2002/QĐ-UB22/08/2002Attachment IconV/v Thành lập doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Công ty Thuỷ nông tỉnh Bình Phước
41/2002/QĐ-UB22/08/2002Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch các dự án sản xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn tín dụng đầu tư páht triển của Nhà nước năm 2002
40/2002/QĐ-UB21/08/2002Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn ngoài nước năm 2002 cho dự án 2002 "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng"
39/2002/QĐ-UB19/08/2002Attachment IconV/v triển khai thực hiện thông tư số 04/2002/TT-BXD ngày 27/06/2002 của Bộ Xây dựng
38/2002/QĐ-UB02/08/2002Attachment IconV/v thành lập BCĐ thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước
22/2002/CT-UB27/08/2002Attachment IconV/v Tăng cường các biện pháp hạn hế tai nạn giao thông đường bộ, đặc biệt là tai nạn mô tô, xe gắn máy
21/2002/CT-UB23/08/2002Attachment IconV/v Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp trong thời gian tới
20/2002/CT-UB22/08/2002Attachment IconV/v Chấn chỉnh và tăng cường quản lí Nhà nước về nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470