CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 42/ 2002/QĐ-UB
Ngày kư

22/08/2002

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Thành lập doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Công ty Thuỷ nông tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
42_2002_QD_UB.doc 34(Kbytes)
42_2002_QD_UB_DIEULE.doc 83(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470