CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Show details for 12/200612/2006
23
Show details for 11/200611/2006
37
Show details for 10/200610/2006
42
Hide details for 9/20069/2006
1673/QĐ-UBND29/09/2006Attachment IconPhân công các thành viên UBND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2004 - 2009
1620/QĐ-UBND25/09/2006Attachment IconPhê duyệt Dự án “WEBSITE Khoa học và Công nghệ”
1617/QĐ-UBND22/09/2006Attachment IconV/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1613/QĐ-UBND21/09/2006Attachment IconV/v phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức dự bị
1611/QĐ-UBND21/09/2006Attachment IconVề việc giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu kho bạc năm 2006
1610/QĐ-UBND21/09/2006Attachment IconVề việc giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu kho bạc năm 2006
1602/QĐ-UBND21/09/2006Attachment IconVề việc công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước
1599/QĐ-UBND21/09/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính tỉnh Bình Phước đến năm 2010
1598/QĐ-UBND21/09/2006Attachment IconV/v thành lập Phòng Công nghệ thông tin thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Phước
1594/QĐ-UBND20/09/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh trợ cước, trợ giá
năm 2006 tỉnh Bình Phước
1589/QĐ-UBND19/09/2006Attachment IconVề việc điều chỉnh chính sách bồi thường và phê duyệt
dự toán chi phí bồi thường cho 30 hộ dân phường Tân Phú, thuộc dự án khu Lâm viên thị xã Đồng Xoài (đợt 2)
1588/QĐ-UBND19/09/2006Attachment IconVề việc phê duyệt đơn giá đất làm mức giá khởi điểm và ủy quyền cho UBND huyện Bù Đăng tổ chức bán đấu giá QSD đất khu đất Khu dân cư chợ Đức Liễu,xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1586/QĐ-UBND19/09/2006Attachment IconVề việc phê duyệt đơn giá đất làm mức giá khởi điểm
và ủy quyền cho UBND huyện Bù Đăng tổ chức bán đấu giá QSD đất khu đất Khu dân cư chợ Phước Sơn, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1585/QĐ-UBND19/09/2006Attachment IconV/v Ban hành quy định tạm thời về sử dụng “Hệ thống quản lý văn bản” trong các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước của tỉnh.
1572/QĐ-UBND15/09/2006Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật Tỉnh Bình Phước
1567/QĐ-UBND15/09/2006Attachment IconV/v phê duyệt đề cương, dự toán Chương trình khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng ở gia súc giai đoạn 2006-2010 tỉnh Bình Phước .
1565/QĐ-UBND15/09/2006Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương Khảo sát , lập cáo KT-KT
Và chỉ định thầu tư vấn
Công Trình : Xây dựng cầu Suối Đam tại Km1 + 380 trên ĐT 757tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470