CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1599/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/09/2006

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về việc phê duyệt Dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lư tài chính tỉnh B́nh Phước đến năm 2010
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QĐ 1599 TỈNH.doc 33(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470