CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1589/ QĐ-UBND
Ngày kư

19/09/2006

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc điều chỉnh chính sách bồi thường và phê duyệt dự toán chi phí bồi thường cho 30 hộ dân phường Tân Phú, thuộc dự án khu Lâm viên thị xă Đồng Xoài (đợt 2)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QĐ 1589 TỈNH.doc 29(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470