CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Hide details for 20052005
16
Show details for 12/200512/2005
20
Show details for 11/200511/2005
14
Hide details for 10/200510/2005
131/2005/QĐ-UBND31/10/2005Attachment IconV/v cho phép thành lập Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Phước.
130/2005/QĐ-UBND27/10/2005Attachment IconV/v quy định một số chế độ,chính sách đối với một số lực lượng dân quân tự vệ và phụ cấp trách nhiệm quản lýu đơn vị của cán bộ dân quân tự vệ.
129/2005/QĐ-UBND24/10/2005Attachment IconV/v phê duyệt đề án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của sở Tư Pháp.
128/2005/QĐ-UBND20/10/2005Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thương Mại và Du Lịch tỉnh Bình Phước
127/2005/QĐ-UBND20/10/2005Attachment IconV/v kiện toàn ban Quân - dân y tỉnh Bình Phước.
126/2005/QĐ-UBND20/10/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú.
125/2005/QĐ-UBND20/10/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bù Đốp.
124/2005/QĐ-UBND20/10/2005Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở TDTT Tỉnh Bình Phước
123/2005/QĐ-UBND18/10/2005Attachment IconV/v ban hành Quy chế hoạt động của Trường trunh học phổ thông chuyên Quang Trung tỉnh Bình Phước
121/2005/QĐ-UBND11/10/2005Attachment IconV/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới đến năm 2010"của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
120/2005/QĐ-UBND11/10/2005Attachment IconV/v thành lập ban chỉ đạo "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010"tỉnh Bình Phước.
119/2005/QĐ-UBND11/10/2005Attachment IconV/v công nhận ban chấp hành Hội đông y tỉnh Bình Phước (nhiệm kỳ 2005-2010).
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470