CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 121/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

11/10/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới đến năm 2010"của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD121.pdf 2745(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470