CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 130/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

27/10/2005

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu V/v quy định một số chế độ,chính sách đối với một số lực lượng dân quân tự vệ và phụ cấp trách nhiệm quản lưu đơn vị của cán bộ dân quân tự vệ.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD130-27.10.pdf 1189(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470