CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Hide details for 20052005
16
Show details for 12/200512/2005
20
Show details for 11/200511/2005
14
Show details for 10/200510/2005
14
Show details for 9/20059/2005
31
Show details for 8/20058/2005
11
Show details for 7/20057/2005
8
Show details for 6/20056/2005
7
Show details for 5/20055/2005
4
Show details for 4/20054/2005
12
Hide details for 3/20053/2005
42/2005/QĐ-UBND31/03/2005Attachment IconV/v ban hành quy định về việc đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương khi được giao,khoán đất lâm nghiệp hoặc hợp thức hóa việc sử dụng dất lâm nghiệp xâm canh,lấn chiếm trước ngày 01 tháng 06 năm 2001.
41/2005/QĐ-UBND31/03/2005Attachment IconV/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngoài nước của các năm 2002, 2003 và 2004 của dự án hạ tầnh nông thôn dựa vào cộng đồng tiếp tục thực hiện trong năm 2005.
40/2005/QĐ-UBND28/03/2005Attachment IconV/v điều chỉnh mức trợ cấp cho học viên tại Quyết định số 98/1999/QĐ-UB và Quyết định số 207/1999/QĐ-UB của UBND tỉnh.
39/2005/QĐ-UBND28/03/2005Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở NN-PTNT.
38/2005/QĐ-UBND23/03/2005Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt độngcủa Sở LĐ-TB&XH Tỉnh Bình PHước.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470