CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 41/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

31/03/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngoài nước của các năm 2002, 2003 và 2004 của dự án hạ tầnh nông thôn dựa vào cộng đồng tiếp tục thực hiện trong năm 2005.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD41.pdf 1282(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470