CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Hide details for 11/200011/2000
107/2000/QĐ-UB27/11/2000Attachment IconV/v Bổ sung Quyết định số 260/1999/QĐ-UB ngày 30/11/1999 của UBND tỉnh Bình Phước về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 188/1999/QĐ-UB ngày 11/08/1999 về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp QL 14 đoạn Chơn Thành -Đồng Xoài
106/2000/QĐ-UB24/11/2000Attachment IconV/v Đăng kí nghĩa vụ quân sự và phương tiện kinh tế kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2001
104/2000/QĐ-UB15/11/2000Attachment IconV/v Thành Lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước
103/2000/QĐ-UB06/11/2000Attachment IconV/v Thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu tỉnh Bình Phước
26/2000/CT-UB27/11/2000Attachment IconV/v Đăng kí, quản lí phương tiện kĩ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội
25/2000/CT-UB06/11/2000Attachment IconV/v tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Show details for 2/20002/2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470