CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 107/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

27/11/2000

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v Bổ sung Quyết định số 260/1999/QĐ-UB ngày 30/11/1999 của UBND tỉnh B́nh Phước về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 188/1999/QĐ-UB ngày 11/08/1999 về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp QL 14 đoạn Chơn Thành -Đồng Xoài
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

107_2000_QD_UB.doc 35(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470