CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 106/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

24/11/2000

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Đăng kí nghĩa vụ quân sự và phương tiện kinh tế kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2001
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

106_2000_QD_UB.doc 40(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470