CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
9
Hide details for 2/20062/2006
21/2006/QĐ-UBND28/02/2006V/v : Thành lập Trường Trung học phổ thông Hùng Vương thị xã Đồng Xoài .
20/2006/QĐ-UBND28/02/2006V/v : phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội chế biến và Sản xuất Điều Bình Phước
19/2006/QĐ-UBND28/02/2006V/v : Ban hành quy định xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà Nước trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
18/2006/QĐ-UBND22/02/2006V/v : công nhận Ban chấp hành Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước ( nhiệm kỳ 2005 - 2010 )
17/2006/QĐ-UBND22/02/2006V/v : cho phép thành lập Hội đồng hương Hải Dương trên địa bàn huyện Lộc Ninh
16/2006/QĐ-UBND22/02/2006V/v : ban hành Quy định hạn mức đất ở khi Nhà Nước giao đất ,công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước .
15/2006/QĐ-UBND20/02/2006V/v : phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước .
14/2006/QĐ-UBND20/02/2006V/v : áp dụng mức lương tối thiểu và bổ sung nội dung một số điều của bản quy định và cán bộ không chuyên trách xã , phường , thị trấn ; cán bộ không chuyên trách ở thôn ,ấp , khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UB ngày 25/5/2005 của UBND tỉnh
13/2006/QĐ-UBND20/02/2006V/v : cho phép thành lập Hội đồng hương Huế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11
Show details for 1/20061/2006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8126
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470