CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 16/ 2006/QĐ-UBND
Ngày kư

22/02/2006

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v : ban hành Quy định hạn mức đất ở khi Nhà Nước giao đất ,công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước .
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470