CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 14/ 2006/QĐ-UBND
Ngày kư

20/02/2006

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v : áp dụng mức lương tối thiểu và bổ sung nội dung một số điều của bản quy định và cán bộ không chuyên trách xă , phường , thị trấn ; cán bộ không chuyên trách ở thôn ,ấp , khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UB ngày 25/5/2005 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470