CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Hide details for 20182018
37
Show details for 12/201812/2018
23
Hide details for 11/201811/2018
2719/QĐ-UBND30/11/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 giai đoạn I, khu đất cây xanh thuộc khu du lịch hồ Suối Cam
2705/QĐ-UBND27/11/2018Attachment IconPhê duyệt đề án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã ĐX
2701/QĐ-UBND26/11/2018Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước
2640/QĐ-UBND19/11/2018Attachment IconPhê duyệt dự toán bổ sung kinh phí quy hoạch năm 2018
2638/QĐ-UBND19/11/2018Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2018
2613/QĐ-UBND14/11/2018Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
2595/QĐ-UBND13/11/2018Attachment IconBan hành bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thuộc phạm vi địa giới của 01 thôn, ấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
2523/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconPhê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước
2519/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp thực hiện thông báo khi có sự thay đổi hộ tịch trên địa bàn tỉnh
52/2018/QĐ-UBND30/11/2018Attachment IconQuy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước
51/2018/QĐ-UBND30/11/2018Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Ngoại vụ
50/2018/QĐ-UBND30/11/2018Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở GD&ĐT tỉnh BP
49/2018/QĐ-UBND19/11/2018Attachment IconBãi bỏ chỉ thị số 12/2015/CT-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
48/2018/QĐ-UBND09/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Công Thương tỉnh Bình Phước
47/2018/QĐ-UBND09/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh
46/2018/QĐ-UBND09/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
45/2018/QĐ-UBND08/11/2018Attachment IconBãi bỏ chỉ thị số 15/2015/CT-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
44/2018/QĐ-UBND07/11/2018Attachment IconCông bố danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh
43/2018/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở LĐ-TB&XH
42/2018/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở VH, TT&DL
41/2018/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở TT&TT
3/2018/QĐ-UBND30/11/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc - Tôn giáo huyện Bù Gia Mập
2/2018/QĐ-UBND30/11/2018Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bù Gia Mập
16
Show details for 10/201810/2018
14
Show details for 9/20189/2018
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470