CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        



Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Hide details for 8/20028/2002
46/2002/QĐ-UB28/08/2002Attachment IconV/v thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước
45/2002/QĐ-UB28/08/2002Attachment IconV/v Thành lập Hội bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước
44/2002/QĐ-UB28/08/2002Attachment IconV/v Thành lập Trung tâm Tư vấn, dịch vụ dân số, Gia đình và trẻ em tỉnh Bình Phước
43/2002/QĐ-UB22/08/2002V/v thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước
42/2002/QĐ-UB22/08/2002Attachment IconV/v Thành lập doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Công ty Thuỷ nông tỉnh Bình Phước
41/2002/QĐ-UB22/08/2002Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch các dự án sản xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn tín dụng đầu tư páht triển của Nhà nước năm 2002
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470