CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
179
Hide details for 20192019
14
Show details for 10/201910/2019
16
Show details for 9/20199/2019
14
Show details for 8/20198/2019
51
Hide details for 7/20197/2019
1592/QĐ-UBND 30/07/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Sông Tiền Land chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Sông Tiền Land để xây dựng khu dân cư Tân Phước
1547/QĐ-UBND26/07/2019Attachment IconQuyết định Điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp cho Bưu điện huyện Bình Long, nay là Bưu điện tỉnh Bình Phước
1504/QĐ-UBND19/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Trung tâm Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp quản lý, đồng thời cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thanh Thủy thuê đất để thực hiện dự án sản xuất viên nén
1503/QĐ-UBND19/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất thuê của Công ty Cổ phần Gỗ Đồng Phú, đồng thời cho Công ty TNHH Ngọc Giàu thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chế biến gỗ điều
1502/QĐ-UBND19/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Vận tải Chế biến gỗ Phong Phú, đồng thời cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phát triển Năng lượng Hải Lý Bình Phước thuê đất tiếp tục thực hiện dự án trồng cây cao su
1487/QĐ-UBND18/07/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư, các khu vực để đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh bình Phước
1474/QĐ-UBND15/07/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh diện tích đất nhà ở xã hội và đất giao thông sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Thành do Công ty TNHH Việt Phương làm chủ đầu tư
1454/QĐ-UBND11/07/2019Attachment Icon Quyết định cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Thuận Hòa chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư Thuận Hòa
1451/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng quản lý, giao UBND huyện Bù Gia Mập quản lý, sử dụng
1450/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định giao đất cho Trường Tiểu học Vừ A Dính để xây dựng trường học
1448/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh diện tích đất giao cho Bưu điện tỉnh Bình Phước để xây dựng điểm Bưu điện - Văn hóa xã Đồng Nai
1447/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của hộ ông Phan Như Ngọc Nhẫn, giao đất cho Chùa Vạn Phước để xây dựng cơ sở thờ tự
1445/QĐ-UBND10/07/2019Attachment Icon Quyết định giao đất cho Chùa Thanh Tân để xây dựng cơ sở thờ tự
1399/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đấu tư Kinh doanh nhà Bình Phước chuyển đổi hình thức thức đất
1397/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do UBND huyện Phú Riềng quản lý, giao đất cho Đội Quản lý thị trường số 2 - Bình Phước để xây dựng trụ sở cơ quan
1396/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Giao đất cho Niệm Phật đường Thanh Minh để xây dựng cơ sở thờ tự
1395/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Điều chỉnh điện tích, địa danh nơi có đất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
1394/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước giao UBND huyện Đồng Phú quản lý để xét cấp GCNQSD đất cho hộ bà Nguyễn Thị Phiến
1392/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconVề việc cho công ty THHH MTV Luyến Hương chuyển mục đích sử dụng để xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ nén
1391/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh giảm diện tích đất, đồng thời chấp thuận cho Bưu điện tỉnh Bình Phước chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm
1364/QĐ-UBND02/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Sài Gòn - Bình Phước giao UBND huyện Bù Đăng quản lý
1360/QĐ-UBND01/07/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú chuyển đổi hình thức thuê đất
1288/QĐ-UBND20/07/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do sở Xây dựng quản lý, giao đất cho Kho bạc Nhà nước Bình Phước để xây dựng hàng rào bảo vệ trụ sở
15/2019/NQ-HĐND05/07/2019Attachment IconQuy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2019/NQ-HĐND05/07/2019Attachment IconĐiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470