CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2383/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/09/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đă có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "đổi mới, phát triển nâng cao hoạt động của các HTX, liên hiệp hợp tác xă" giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2383.pdf 1551(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470