CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2382/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/09/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "nông dân B́nh Phước thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2382.pdf 1611(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470