CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 31/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

03/04/2000

Người kư PCT-Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
31_2000_QD_UB.doc 31(Kbytes)
31_2000_QD_UB_BIEUTONGHOP.xls 19(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470