CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Show details for 11/201311/2013
27
Show details for 10/201310/2013
27
Show details for 9/20139/2013
41
Show details for 8/20138/2013
87
Hide details for 7/20137/2013
1319/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHĐT
1318/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconThành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
1316/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconPhê chuẩn việc bầu thành viên UBND thị xã Bình Long, nhiệm kỳ 2011-2016
1315/QĐ-UBND31/07/2013Attachment IconPhê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên UBND thị xã Bình Long, nhiệm kỳ 2011-2016
1314/QĐ-UBND30/07/2013Attachment IconThành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo dự án Phát triển Kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1313/QĐ-UBND30/07/2013Attachment IconBan hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn hình thức khen thưởng đối với hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2016
1312/QĐ-UBND30/07/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 - tỉnh Bình Phước
1308/QĐ-UBND26/07/2013Attachment IconGiao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013
1305/QĐ-UBND26/07/2013Attachment IconĐiều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 220 kv Đăk Nông - Phước Long thuộc địa bàn các huyện, thị xã: Bình Long, Hớn Quản, Bù Đăng, Bù Gia Mập
1303/QĐ-UBND26/07/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1293/QĐ-UBND25/07/2013Attachment IconPhê duyệt kết quả thực hiện Đề án đánh giá tác động đối với kinh tế - xã hội tỉnh BP sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các giải pháp và điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp
1291/QĐ-UBND25/07/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước
1289/QĐ-UBND24/07/2013Attachment IconVề việc phê duyệt chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn
1269/QĐ-UBND22/07/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo GPMB phục vụ đầu tư nâng cấp, mở rộng QL 13, QL 14 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước
1263/QĐ-UBND19/07/2013Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật huyện Bù Đăng
1258/QĐ-UBND18/07/2013Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, dịch vụ và tái định cư Minh Hưng III
1255/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bình Phước
1251/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, bộ đội biên phòng, ngành văn hóa - thể thao và du lịch, UBND huyện Lộc Ninh trong công tác bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết
1248/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016
1247/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Trương Văn Thưa
1246/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016
1245/QĐ-UBND17/07/2013Attachment IconPhê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011-2016
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470