CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1305/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/07/2013

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Điều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 220 kv Đăk Nông - Phước Long thuộc địa bàn các huyện, thị xă: B́nh Long, Hớn Quản, Bù Đăng, Bù Gia Mập
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1305.pdf 114(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470