CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Hide details for 7/19997/1999
178/1999/QĐ-UB29/07/99Attachment IconV/v Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách bằng ô tô và giá dịch vụ xe bến
177/1999/QĐ-UB26/07/99Attachment Iconv/v Phân công các thành viên BCĐ Xóa đói giảm nghèo và các đơn vị, doanh nghiệp phụ trách và giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh
175/1999/QĐ-UB22/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Tổ chức Giám định Pháp y tỉnh Bình Phước
173/1999/QĐ-UB22/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Hội từ thiện Bảo trợ Người tàn tật & Trẻ em mồ côi Tỉnh Bình Phước và công nhận Ban chấp hành lâm thời Hội
171/1999/QĐ-UB22/07/99Attachment Iconv/v Phê duyệt Đề cương, Dự toán kinh phí thực hiện xây dựng chiến lược tài chính Tỉnh Bình Phước đến năm 2010
168/1999/QĐ-UB19/07/99Attachment Iconv/v Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước
167/1999/QĐ-UB19/07/99Attachment Iconv/v Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng khu vưc Thống Nhất tỉnh Bình Phước
166/1999/QĐ-UB19/07/99Attachment Iconv/v Thuận quy hoạch giao đất cho CB-CNv của cơ quan ban, ngành, đoàn thể khối Tỉnh và huyện
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470