CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
14
Hide details for 8/20018/2001
70/2001/QĐ-UB27/08/2001Attachment IconV/v thành lập ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm-tỉnh Bình Phước
69/2001/QĐ-UB27/08/2001Attachment IconV/v Sửa đổi nội dung Điểm 6 Điều 1 Quyết định số 27/2001/QĐ-UB ngày 25/4/2001 của UBND tỉnh Bình Phước
68/2001/QĐ-UB27/08/2001Attachment IconV/v Thành lập Ban Chỉ huy thống nhất huyện Lộc Ninh- tỉnh Bình Phước (nhiệm kì 2001-2005)
67/2001/QĐ-UB27/08/2001Attachment IconV/v Phê duyệt đề án bố trí lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
66/2001/QĐ-UB24/08/2001Attachment IconV/v Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005
65/2001/QĐ-UB13/08/2001Attachment IconV/v Giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2001
64/2001/QĐ-UB09/08/2001Attachment IconV/v Ban hành đơn giá và thời gian nộp tiền sử dụng đất khu tái định cư mở rộng P. Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
63/2001/QĐ-UB03/08/2001Attachment IconV/v Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh bình Phước đến năm 2010
62/2001/QĐ-UB03/08/2001Attachment IconV/v Phê chuẩn quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Phước đến năm 2010
61/2001/QĐ-UB02/08/2001V/v Sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ Ban nhân dân các huyện
60/2001/QĐ-UB02/08/2001V/v Sắp xếp lại các cơ quan chuyên mônthuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Đồng Xoài
59/2001/QĐ-UB02/08/2001Attachment IconV/v thành lập Uỷ Ban Dân số, Gia đình và trẻ em tỉnh Bình Phước
23/2001/CT-UB15/08/2001Attachment IconV/v Tăng cường biện pháp quản lý thu và thống nhất thu NSNN 6 tháng cuối năm 2001 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22/2001/CT-UB09/08/2001Attachment IconV/v Tăng cường công tác quản lí hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
17
Show details for 7/20017/2001
5
Show details for 6/20016/2001
9
Show details for 5/20015/2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Show details for 3/20013/2001
5
Show details for 2/20012/2001
9
Show details for 1/20011/2001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470