CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 68/ 2001/QĐ-UB
Ngày kư

27/08/2001

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Thành lập Ban Chỉ huy thống nhất huyện Lộc Ninh- tỉnh B́nh Phước (nhiệm ḱ 2001-2005)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

68_2001_QD_UB.doc 35(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470