CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Show details for 11/201711/2017
18
Show details for 10/201710/2017
23
Show details for 9/20179/2017
35
Show details for 8/20178/2017
55
Show details for 7/20177/2017
25
Show details for 6/20176/2017
17
Show details for 5/20175/2017
32
Show details for 4/20174/2017
23
Show details for 3/20173/2017
21
Hide details for 2/20172/2017
410/QĐ-UBND28/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất ở cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước
402/QĐ-UBND23/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Phú
375/QĐ-UBND21/02/2017Attachment IconKiện toàn hội đồng quản lý quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bình Phước
348/QĐ-UBND16/02/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Bình Tân, huyện Phú Riềng
347/QĐ-UBND16/02/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Long Hưng, huyện Phú Riềng
342/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
336/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
329/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Bình Long
328/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Riềng
327/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
326/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
322/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
313/QĐ-UBND13/02/2017Attachment Iconđiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Đồng - Thị xã Đồng Xoài
311/QĐ-UBND13/02/2017Attachment Iconđiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Thiện- Thị xã Đồng Xoài
310/QĐ-UBND13/02/2017Attachment Iconđiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Xuân- Thị xã Đồng Xoài
309/QĐ-UBND13/02/2017Attachment Iconđiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Bình – Thị xã Đồng Xoài
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470