CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 410/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/02/2017

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất ở cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

410.pdf 65(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470