CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Show details for 10/199810/1998
7
Show details for 9/19989/1998
6
Show details for 8/19988/1998
7
Hide details for 7/19987/1998
93/1998/QĐ- UB31/07/98Attachment Iconv/v Phê duyệt mức tính chi phí trợ cước vận chuyển, trợ giá các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi để thanh quyết toán cho các đơn vị cung cấp đến tay người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
92/1998/QĐ-UB31/07/98Attachment Iconv/v Lập quỹ dự trữ cứu trợ thiên tai
90/1998/QĐ-UB16/07/98Attachment Iconv/v Thu tiền đo đạc đối với các khu tập trung có nguồn vốn ngân sách
83/1998/QĐ-UB06/07/98Attachment Iconv/v điều chỉnh đơn giá đất thổ cư Khu quy hoạch đường đôi, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
82/1998/QĐ-UB04/07/98Attachment Iconv/v Quyết định đầu tư dự án: Cắm mốc lộ giới các tuyến đường ĐT trong tỉnh Bình Phước
21/1998/CT-UB21/07/98Attachment Iconv/v Triển khai thực hiện Nghị định số 115/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
20/1998/CT-UB06/07/98Attachment Iconv/v "Tổng điều tra tình hình cơ bản hộ gia đình"
6
Show details for 6/19986/1998
8
Show details for 5/19985/1998
7
Show details for 4/19984/1998
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470