CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 93/ 1998/QĐ- UB
Ngày kư

31/07/98

Người kư PCT-trương Tấn Thiệu
Trích yếu v/v Phê duyệt mức tính chi phí trợ cước vận chuyển, trợ giá các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi để thanh quyết toán cho các đơn vị cung cấp đến tay người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

93_1998_QD_UB.doc 159(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470