CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Hide details for 7/19997/1999
178/1999/QĐ-UB29/07/99Attachment IconV/v Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách bằng ô tô và giá dịch vụ xe bến
177/1999/QĐ-UB26/07/99Attachment Iconv/v Phân công các thành viên BCĐ Xóa đói giảm nghèo và các đơn vị, doanh nghiệp phụ trách và giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh
175/1999/QĐ-UB22/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Tổ chức Giám định Pháp y tỉnh Bình Phước
173/1999/QĐ-UB22/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Hội từ thiện Bảo trợ Người tàn tật & Trẻ em mồ côi Tỉnh Bình Phước và công nhận Ban chấp hành lâm thời Hội
171/1999/QĐ-UB22/07/99Attachment Iconv/v Phê duyệt Đề cương, Dự toán kinh phí thực hiện xây dựng chiến lược tài chính Tỉnh Bình Phước đến năm 2010
168/1999/QĐ-UB19/07/99Attachment Iconv/v Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước
167/1999/QĐ-UB19/07/99Attachment Iconv/v Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng khu vưc Thống Nhất tỉnh Bình Phước
166/1999/QĐ-UB19/07/99Attachment Iconv/v Thuận quy hoạch giao đất cho CB-CNv của cơ quan ban, ngành, đoàn thể khối Tỉnh và huyện
165/1999/QĐ-UB16/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh Bình Phước
151/1999/QĐ-UB10/07/99Attachment Iconv/v chuyển các Dự án 372 sang Dự án 5 triệu ha rừng
150/1999/QĐ-UB06/07/99Attachment Iconv/v Giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp Nhà nước năm 1999
149/1999/QĐ-UB03/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh bình Phước
148/1999/QĐ-UB03/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước
146/1999/QĐ-UB01/07/99Attachment IconV/v Giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1999
24/1999/CT-UB20/07/99Attachment IconV/v Thực hiện Nghị định 05/1999/NĐ-CP của Chính Phủ về công tác chứng minh nhân dân
23/1999/CT-UB16/07/99Attachment IconV/v Đề phòng và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng Công nghệ Thông tin
22/1999/QĐ-UB10/07/99V/v Tổ chức thực hiện biện pháp ngăn chặn chặt phá cây cao su
12
Show details for 6/19996/1999
8
Show details for 5/19995/1999
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470