CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
17
Hide details for 7/20017/2001
58/2001/QĐ-UB27/07/2001Attachment IconV/v Triển khai thực hiện Thông tư 03/2001/TT-BXD ngày 13/02/2001
57/2001/QĐ-UB24/07/2001Attachment IconV/v Ban hành chiến lược dân số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2010
56/2001/QĐ-UB24/07/2001Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra giao thông- Tỉnh Bình Phước
55/2001/QĐ-UB20/07/2001Attachment IconV/v "Ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước
54/2001/QĐ-UB20/07/2001Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bình Phước
53/2001/QĐ-UB17/07/2001Attachment IconV/v Quy định chế độ tiền thưởng kèm theo các hình thức khen
52/2001/QĐ-UB10/07/2001Attachment IconV/v Quy định mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác chuyên trách trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn
51/2001/QĐ-UB10/07/2001Attachment IconV/v Phân bổ chỉ tiêu vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thuộc Quỹ Hỗ trợ phát triển năm 2001(đợt 2)
50/2001/QĐ-UB06/07/2001V/v Ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bình Phước
49/2001/QĐ-UB06/07/2001Attachment IconV/v Thay đổi, kiện toàn Ban Thường trực thuộc Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và phòng chống ma tuý tỉnh Bình Phước
48/2001/QĐ-UB06/07/2001Attachment IconV/v thay đổi, kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và phòng chống ma tuý tỉnh Bình Phước
47/2001/QĐ-UB06/07/2001Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh huyện, thị xã, tỉnh Bình Phước
46/2001/QĐ-UB07/07/2001Attachment IconV/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô xây dựng khu dân cư phía Bắc trung tâm tỉnh lỵ, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
45/2001/QĐ-UB02/07/2001Attachment IconV/v Phê duyệt Đề án Chương trình hành động bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002
44/2001/QĐ-UB02/07/2001Attachment IconV/v phê duyệt Đề án Chương trình hành động bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002
20/2001/CT-UB25/07/2001Attachment IconV/v Ngưng khai thác lồ ô, tre, nứa, mum...để nuôi dưỡng măng trong mùa sinh trưởng và tăng cường thực hiện các biện pháp quản lí bảo vệ rừng
19/2001/CT-UB10/07/2001Attachment IconV/v triển khai thực hiện nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
5
Show details for 6/20016/2001
9
Show details for 5/20015/2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Show details for 3/20013/2001
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470