CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 55/ 2001/QĐ-UB
Ngày kư

20/07/2001

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v "Ban hành quy định quản lư Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
55_2001_QD_UB.doc 37(Kbytes)
55_2001_QD_UB_QUYDINH_KEMTHEO.doc 68(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470