CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
10
Hide details for 6/20026/2002
30/2002/QĐ-UB26/06/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định nội dung quy ước bảo vệ và phát triển rừng đựơc xây dựng, thực hiện trong các công đồng dân cư thôn, ấp
29/2002/QĐ-UB26/06/2002Attachment IconV/v Tổ chức biên chế cán bộ dân tộc thiểu số vào Ban CHQS các xã có nguồn đào tạo
28/2002/QĐ-UB25/06/2002Attachment IconV/v Thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Phước
27/2002/QĐ-UB20/06/2002Attachment IconV/v Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước
26/2002/QĐ-UB20/06/2002Attachment IconV/v Phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002
25/2002/QĐ-UB17/06/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lí thị trường tỉnh bình Phước
24/2002/QĐ-UB04/06/2002Attachment IconV/v Thành lập ban điều hành Đề án Tin học hoá quản lí hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005
23/2002/QĐ-UB03/06/2002Attachment IconV/v Phê duyệt Đề án tin học hoá quản lí hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005
16/2002/CT-UB25/06/2002Attachment IconV/v Tăng cường kỉ luật hành chính trên địa bàn tỉnh
15/2002/CT-UB13/06/2002Attachment IconV/v Tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Show details for 4/20024/2002
10
Show details for 3/20023/2002
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470