CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Hide details for 10/200210/2002
70/2002/QĐ-UB31/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Ban Quản lí dự án "Chương trình di dân -Định canh định cư tỉnh Bình Phước
69/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập phòng khám đa khoa khu vực Thanh Hoà trực thuộc trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh
68/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Bom Bo trực thuộc trung tâm Y tế huyện Bù Đăng-tỉnh Binh Phước
67/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Phòng Khám đa khoa khu vực thị trấn Chơn Thành trực thuộc trung tâm Y tế huyện Bình Long-tỉnh Bình Phước
66/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Đức Liễu trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng-tỉnh Bình Phước
65/2002/QĐ-UB22/10/2002V/v Thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn- tỉnh Bình Phước
64/2002/QĐ-UB22/10/2002V/v Thành lập phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Phước Bình trực thuộc Trung tâm y tế huyện Phước Long-tỉnh Bình Phước
62/2002/QĐ-UB04/10/2002V/v thành lập Ban chỉ đạo Dự án phát triển giáo viên tiểu học tỉnh Bình Phước
61/2002/QĐ-UB01/10/2002V/v Ban hành Quy chế uỷ thác cho vay vốn đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước
29/2002/CT-UB31/10/2002Attachment IconV/v Tổ chức trinể khai thi hành Pháp lệnh Xử lí vi phạm hành chính năm 2002
28/2002/CT-UB16/10/2002Attachment IconV/v Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi ahnh2 án dân sự
27/2002/CT-UB04/10/2002Attachment IconV/v Tăng cườn thực hiện một số vấn đề cấp bách trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh
26/2002/CT-UB04/10/2002Attachment IconV/v thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền quản lí, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
10
Show details for 6/20026/2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Show details for 4/20024/2002
10
Show details for 3/20023/2002
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470