CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 69/ 2002/QĐ-UB
Ngày kư

24/10/2002

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Thành lập pḥng khám đa khoa khu vực Thanh Hoà trực thuộc trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

69_2002_QD_UB.doc 42(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470