CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Hide details for 20032003
11
Show details for 6/20036/2003
9
Show details for 5/20035/2003
12
Show details for 4/20034/2003
14
Show details for 3/20033/2003
9
Show details for 2/20032/2003
7
Hide details for 1/20031/2003
6/2003/QĐ-UB22/01/2003Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 64/2001/QĐ-UB ngày 09/8/2001
5/2003/QĐ-UB22/01/2003Attachment IconV/v Bổ sung thành viên BCĐ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại-tỉnh Bình Phước
4/2003/QĐ-UB15/01/2003Attachment IconV/v giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003
3/2003/QĐ-UB15/01/2003Attachment IconV/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2003-tỉnh Bình Phước
2/2003/QĐ-UB14/01/2003Attachment IconV/v Sửa đổi quy định tại Điều 5 trong bản Quy chế tổ chức và quản lí chợ ban hành kèm theo Quyết định số 187/1999/QĐ-UB ngày 11/8/1999 của UBND tỉnh
1/2003/CT-UB27/01/2003Attachment IconV/v Thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
1/2003/QĐ-UB14/01/2003Attachment IconV/v Thành lập trường Đào tạo nghề tỉnh Bình phước
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8605
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470