CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Hide details for 8/20148/2014
1847/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đến năm 2020
1846/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Phước Long
1838/QĐ-UBND29/08/2014Attachment IconV/v tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014
1809/QĐ-UBND22/08/2014Attachment IconV/v ban hành Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
1805/QĐ-UBND22/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1793/QĐ-UBND20/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Phước
1792/QĐ-UBND20/08/2014Attachment IconV/v giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014
1783/QĐ-UBND18/08/2014Attachment IconV/v thành lập ấp Suối Thôn thuộc xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh
1775/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt các đề án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp địa phương (đợt 2) năm 2014
1774/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh BP
1771/QĐ-UBND15/08/2014Attachment IconV/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
1753/QĐ-UBND14/08/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước
1698/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
1688/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Tân Thanh
1682/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Phước
1681/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
1680/QĐ-UBND06/08/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020
1659/QĐ-UBND01/08/2014Attachment IconV/v phê duyệt mức thu học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy ngoài sư phạm và hệ không chính quy năm học 2014-2015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470