CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Hide details for 10/200210/2002
70/2002/QĐ-UB31/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Ban Quản lí dự án "Chương trình di dân -Định canh định cư tỉnh Bình Phước
69/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập phòng khám đa khoa khu vực Thanh Hoà trực thuộc trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh
68/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Bom Bo trực thuộc trung tâm Y tế huyện Bù Đăng-tỉnh Binh Phước
67/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Phòng Khám đa khoa khu vực thị trấn Chơn Thành trực thuộc trung tâm Y tế huyện Bình Long-tỉnh Bình Phước
66/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Đức Liễu trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng-tỉnh Bình Phước
65/2002/QĐ-UB22/10/2002V/v Thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn- tỉnh Bình Phước
64/2002/QĐ-UB22/10/2002V/v Thành lập phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Phước Bình trực thuộc Trung tâm y tế huyện Phước Long-tỉnh Bình Phước
62/2002/QĐ-UB04/10/2002V/v thành lập Ban chỉ đạo Dự án phát triển giáo viên tiểu học tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470