CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
186
Show details for 20182018
347
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Hide details for 20042004
16
Show details for 12/200412/2004
4
Show details for 11/200411/2004
4
Show details for 10/200410/2004
1
Show details for 8/20048/2004
12
Show details for 7/20047/2004
14
Show details for 6/20046/2004
9
Show details for 5/20045/2004
12
Show details for 4/20044/2004
5
Show details for 3/20043/2004
19
Hide details for 2/20042/2004
15/QĐ-UB26/02/2004Attachment IconVề việc Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngoài nước, vốn đối ứng năm 2004 cho dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng”
14/QĐ-UB24/02/2004Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước
14/QĐ-UBND24/02/2004Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước
13/2004/QĐ-UB23/02/2004Attachment IconV/v cho phép thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước
12/QĐ-UB12/02/2004Attachment IconVề việc Điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn cho lực lượng dân quân, tiền sinh hoạt phí cho các chức danh kiêm nhiệm cán bộ xã, phường, thị trấn thuộc phần chi của ngân sách địa phương
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470