CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 38/ 2019/QĐ-UBND
Ngày kư

06/12/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Băi bỏ quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt đề án quy hoạch karaoke, Vũ trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2.pdf 43(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470