CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 30/ 2020/QĐ-UBND
Ngày kư

06/11/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lư dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

30.pdf 3984(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470