CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 65/ 2006/QĐ-UBND
Ngày kư

19/06/2006

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu V/v : điều chỉnh Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất nhà cửa ,vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước ban hành kèm theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QUYẾT ĐỊNH SỐ 65.doc 29(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470