CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 18/ 2002/QĐ-UB
Ngày kư

23/04/2002

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch các công tŕnh vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2002
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

18_2002_QD_UB.doc 56(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470